2013 veebruar 05 Eelmisel nädalal Riias

Eelmisel nädalal Riias

Sai käidud. Sõna sekka ütlemas. Aga mitte see pole oluline. SEB Läti haru korraldas pensioniteemalise arutelu ja mõningaid numbreid sealt.

Tänane seis kolmes Balti riigis on selline, et aasta alguses oli keskmine vanaduspension Lätis 256, Leedus 238 ja Eestis 316 eurot.
Asjakohane on siinkohal ka keskmise palga võrdlus. Lätis on keskmine palk  679, Leedus 624 ja Eestis 867 eurot.
Teine sammas ehk siis kogumispension on kõigis kolmes riigis olemas. Loodud on ta erineval moel. Lätis ja Leedus toimub sissemakse esimese samba tuludest. Alustati madalamast sissemaksest eesmärgiga jõuda tulevikus kõrgemani. Meie teatavasti tegime siin teisiti. Masu murendas kõigil usaldust teise samba vastu. Ka Läti ja Leedu olid sunnitud teise sambasse tehtavaid kulutusi madalamaks laskma. Erinevalt Eestist ei kavandata aga seal vahepealset madalamat makset mingil ajal heastada. Olgu siinkohal mainitud, et Leedus on teise sambasse kogujad loonud oma vabakonna ja kaevanud riigi vahepealsed otsused kohtusse.
Järgnevad numbrid on SEB Läti arvutused. Ja ennustus kindlasti selles mõttes, et teise samba tootluseks on võetud igas riigis 4% ja arvutatud välja 2035. aasta keskmine pension, seda siis esimesest ja teisest sambast kokku. Seejuures on arvutus nö „tänastes hindades.“
Tulemuseks saadi, et keskmise pensioni suurus aastal 2035 on Lätis 380, Leedus 311 ja Eestis 526 eurot.
Sellised lood siis.