2013 veebruar 06 See on lihtsalt sigadus

See on lihtsalt sigadus

Tänane teade, et Rahandusministeerium on välja käinud kava osaliselt kaotada sihtotstarve hasartmängumaksu laekumistelt ning saata laiali Hasartmängumaksu Nõukogu, on lihtsalt sigadus.

Selle nõukogu ja sihtotstarbe toel rahastatakse täna mitte ainult puuetega inimeste ja lastekaitsjate liikumisi, vaid sadu muid ühendusi ja ettevõtmisi. Need kõik on sotsiaalvaldkonna, hariduse ja kultuuri toetamiseks mõeldud ja tehtud. Ja ma ei näe mitte ühtegi põhjust, miks riik oma maksutulude toel ei peaks ega saaks neid ka tulevikus toetada.
Eriline häbematus on väita, et tulevikus rahastatakse kogu seda tegevust riigieelarvest. Tere talv! Kui seda sihtotstarvet enam seaduses ei ole, siis saab sama hästi väita, et kogu see raha läheb tulevikus Rahandusministeeriumi töötajate palkadeks. Ja kui nüüd minister või tema ametnikud selle lause peale pahaseks saavad, siis tõestagu vastupidist!
Kõik need, kes siiani hasartmängu laekumiste toel on oma siiraid ja inimestele suunatuid vajalikke tegevusi ellu viinud, peaksid tõstma lärmi. Ning sotsiaal-, haridus- ja kultuuriminister seda ettepanekut mitte kooskõlastama.
Ja see on inimeste arenguks suunatud vabaühendustele veelgi suurem solvang, kui kaagutamises süüdistamine.