2014 juuni 05 Mõistlik otsus presidendilt

Mõistlik otsus presidendilt

Ega ei mäletagi juhust, kus mingi seaduseelnõu arutamisel oleks avalikus ruumis erinevate seisukohtadega esinetud lausa advokaatide tasemel. Apteekide asutamispiirangute eelnõuga nii läks.

Nüüd on president seaduse välja kuulutanud ja seda kuulutamist ka põhjendanud. Neid selgitusi tasub kindlasti lugeda, sest sisuliselt sama loogika alusel Riigikogu sotsiaalkomisjon ka vastuvõetud seaduseparanduseni jõudis. Ka komisjonil oli valida, kas pakkuda välja ajutine ja õiguslikult ehk mitte kõige piinlikumalt täpne lahendus, või elada teadmises, et suure tõenäosusega maapiirkondadest apteegid lihtsalt kaovad ja seda kaunis kiiresti.

Veelgi tähtsam on, mis siis nüüd edasi saab.

Kõige tõenäolisemad on kolm võimalust, mida ka mujal maailmas kõiki kasutatakse. Küsimuseks jääb, milline neist oleks kõige otstarbekam meil siin kasutusele võtta.
Esialgselt komisjoni poolt pakutu teha seda läbi nõuete apteekide omanike suhtes on kasutusel mitmes riigis ja seal andnud hea tulemuse. Eelnõu kriitikud väitsid, et seda pole küllaldaselt Eesti oludele vastavalt analüüsitud ja neil oli selles suhtes tuline õigus. Tasub kindlasti analüüsida.

Teine võimalus on panna tulusas piirkonnas apteegi omanikule kohustus avada see ka mittetulusas kohas. Teenuste kättesaadavuse huvides kasutatakse sellist moodust ka teistes valdkondades. Siinkohal on võtmeküsimus, kuidas ja kuhu tõmmata piir, millal sellist kohustustust apteegi omanikule panna. Ka see lahendus vajab rehkendust või analüüsi, mida siiamaani pole tehtud.

Kolmas võimalus on doteerida seaduses kirja pandud alustel mittetulusaid apteeke. Ka selle variandi korral peab olema selge, millistel tingimustel see toetamine toimub. Kindlasti ei saaks aga seda teha jooksujalu eelarveaasta keskel, sest eelarves täna sellist kulurida lihtsalt pole. Kui peetakse vajalikuks täita see kulu tulusate piirkondade apteekide maksustamisega, siis ka see võimalus vajab nii analüüsi kui seadust, mis mõistliku aja etteteatamisega tehtud.

Lõpetuseks viitan loo algusele. Kui juba ühe eelnõu arutelu oli niivõrd eriline, siis ehk lubatakse ka see erisus, et Riigikogu liige presidenti ühe otsuse eest kiidab.

Tagasi blogisse